viernes, 22 de septiembre de 2017

OFERTA DE EMPREGO AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (27 horas/semana), con adscrición ao srvizo municipal de axuda ó fogar do concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 17 de outubro, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 04 de outubro, ás 15:00 horas. A selección realizarase o día 05 de outubro de 2017, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

OFERTA DE EMPREGO AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (19  horas/semana), con adscrición ao srvizo municipal de axuda ó fogar do concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista o día 2 de novembro, e por un período de seis meses.


O prazo de inscrición remata o vindeiro día 04 de outubro, ás 15:00 horas. A selección realizarase o día 05 de outubro de 2017, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

OFERTAS DE EMPREGO VARIAS
LucusNeda busca educadores/as, pedagogos/as, mestres… para método educativo e pedagóxico na zona da MARIÑA LUCENSE e TERRA CHÁ. Horario de tarde en grupos por idades e niveis nos centros educativos de toda a zona, formación e material didáctico e pedagóxico a cargo da empresa. Só xente que resida en mariña lucense ou terra chá. Interesados enviade CV a lucusneda@gmail.com.

AUXILIARES DE ENFERMARÍA para ORTIGUEIRA (A CORUÑA) Descrición: XEROCULTOR/A (AUXILIAR DE CLINICA). TITULACIÓN ACADÉMICA DE TÉCNICO EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA OU TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU EQUIVALENTES.  INFORMACIÓN: http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo

OFERTA DE EMPREGO UNED VIVEIRO  Prazas de Titores para curso de Acceso maiores de 25 anos. Requisito: ser titulados universitarios (graos ou licenciados) que estean versados nas seguintes áreas.

 • Psicoloxía.
 •  Filosofía
 •  Introdución á Educación.
 • Xeografía e Histora da Arte
 • Historia do Mundo Contemporáneo.
 Interesados/as envíar Cv ao seguinte correo: mferrera@lugo.uned.es


 

miércoles, 20 de septiembre de 2017

XORNADAS PARA O SECTOR TURÍSTICO, PESQUEIRO E MARISQUEIRODende o Concello de O Vicedo estase a desenvolver o proxecto “Creación dunha Rede Turística de Calidade para a Posta en Valor dos Produtos e Cultura do Mar”, subvencionado pola Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, Consellería do Mar, GALP A Mariña-Ortegal , ao abeiro da Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2016.

Este proxecto contempla 7 xornadas formativas enfocadas á creación de redes e calidade turística, emprego de novas tecnoloxías, inglés e sesións de turismo mariñeiro.

A primeira desas xornadas,terá lugaro vindeiro 21 de setembro no Centro sociocultural, xuvenil ou da terceira idade (Casa da Cultura)sito na Rúa Cidade de Mondoñedo, 23, ás 17:00horas. Será  unha sesión de difusión e colaboración sobre a creación da Rede Turística de Calidade e a Posta en Valor dos Productos e Cultura do Mardirixidas ao sector turístico-pesqueiro.

As seguintes sesións a celebrar no marco do proxecto son:

 1. Emprego de Novas Tecnoloxías para o sector turístico. Xoves 28 setembro. 17:00 – 19:30 horas.
 1. 1ª Formación Inglés para o sector turístico. Martes 03 outubro 17:00 – 19:30 horas.
 1. 2ª Formación Inglés para o sector turístico.Xoves 5. 17:00 – 19:30 horas
 2. 1ª Sesión Turismo Mariñeiro para o sector pesqueiro e marisqueiro.  Luns 09 outubro. 17:00 – 19:30 horas
 1. 2ª Sesión Turismo Mariñeiro para o sector pesqueiro e marisqueiro. Martes 10. 17:00 – 19:30 horas
 1. Sesión Práctica Turismo Mariñeiro. Xoves 12.

martes, 19 de septiembre de 2017

lunes, 18 de septiembre de 2017

OFERTA DE EMPREGO. LIMPADOR/-A

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal,  mediante concurso-oposición, dun/dunha LIMPADOR/-A, a xornada completa. A data de inicio prevista é o día 06  de outubro de 2017,e por un período de 6 meses.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 27 de setembro, ás 15:00 horas. A selección realizarase ese mesmo día 28 de setembro de 2017, a partir das 10:30 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0

OFERTA DE EMPREGO. AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

Están expostas as bases para a contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, dunha AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, a xornada parcial (30 horas/semana), con adscrición ao srvizo municipal de axuda ó fogar do concello do Vicedo. Sendo a data de  inicio prevista é o día 06 de outubro, e por un período de seis meses.

O prazo de inscrición remata o vindeiro día 27 de setembro, ás 15:00 horas. A selección realizarase o día 28 de setembro de 2017, a partir das 10:00 na Casa Consistorial.

Para máis información e inscricións pasar pola oficina da Axente de emprego e desenvolvemento local, sita na Casa da Cultura, ou pinchando no seguinte enlace: https://concellodovicedo.sedelectronica.es/info.0